Author Archive

Suomi täytti 100 vuotta, miltä satavuotias näyttää?

Kansalaiset eivät millään ilveellä ole voineet välttyä siltä tosiasialta, että Suomen tasavalta vietti vuonna 2017 satavuotisjuhliaan. Koko vuoden ajan on nähty virallisia ja vähän vähemmän virallisia juhlallisuuksia ympäri maan. Suomi 100 -brändi Jos jonkinlaista hilavitkutinta ja palvelua

Eduskunnan historia Suomessa

Parlamentti saa alkunsa Suomen parlamentti muovautui nykyiseen malliinsa vuonna 1906 järjestetyissä eduskuntauudistuksissa. Uudistusten taustalla oli Venäjän levottomuudet, jotka johtivat Suomessa suurlakkoon. Lakolla protestoitiin sortokauden laittomana pidettyjä venäläistämistoimia vastaan ja tämän johdosta keisari Nikolai II julkaisi marraskuun manifestin.

Parlamentaarikko, kunnanvaltuutettu ja poliitikko, ketkä toimivat politiikassa?

Politiikan maailmassa on monia toimijoita. Nämä voivat toimia esimerkiksi vain omassa kaupungissaan, tai työalueeksi voi kuulua koko Suomi. Joillain alan ammattilaisilla työhön kuuluu myös ulkomailla vierailua ja erilaisia edustustehtäviä. Sivulta löydät tietoa siitä, keitä ovat kunnanvaltuutettu, poliitikko

Mitä ovat puolueet?

Yleistä puolueista Sellaiset järjestökokonaisuudet, tai järjestöt joiden pääasiallinen toiminta – ajatus on yhteiskunnan kehittäminen, lasketaan poliittisiksi puolueiksi. Ne pyrkivät kehittämään yhteiskuntaa puolueen jäsenten haluamaan suuntaan ja yleensä tavoitteet ovat samansuuntaiset tai yhteiset lähes kokonaan. Yleensä puolueet vaikuttavat

Suomessa järjestettävät vaalit

Eduskunta 200 – jäseninen eduskunta valitaan suhteellisilla, salaisilla ja välittömillä vaaleilla. Vaalipiirejä on 15 ja edustajapaikat jaetaan vaalipiirien kesken ennen vaaleja. Jaon suorittaa valtioneuvosto ja se määräytyy piirin asukasluvun mukaan. Puolueet nimeävät omat ehdokkaansa yhtäläiseen ja salaiseen

Suomen vaalijärjestelmä ja äänestysaktiivisuus

Suomen vaalijärjestelmä Suomessa pidettävissä europarlamentti-, eduskunta- ja kunnallisvaaleissa käytetään tulosten määrittämisessä d´Hondtin menetelmää. Siinä yhdistetään puolue- ja henkilövaalien menetelmiä ja äänestyskohteena on sekä puolue että henkilö. Ensin lasketaan puolueiden, tai muiden ryhmittymien kokonaisäänet. Seuraavaksi ehdokkaat laitetaan äänimäärien

Mikä on eduskunta

Eduskunnan määrittely Suomen parlamenttia nimitetään eduskunnaksi ja se on elin joka käyttää valtion budjettivaltaa ja lainsäädäntövaltaa. Se myös osallistuu päätöksentekoon Euroopan unionissa sekä valvoo hallituksen toimintaa. Valtiovalta kuuluu Suomessa kansalaisille ja tätä edustaa eduskunta joka kokoontuu valtiopäiville.

Virhreän liiton historia

Vihreän liiton alkutaipaleet Vihreää liittoa edelsi vihreä liike, joka sai alkunsa 1970- ja 1980 – luvuilla Koijärvellä ja Helsingissä. Molemmissa oli merkittävä määrä nykyisen liiton perustajajäseniä ja vaikuttajia jotka toimivat vieläkin liitossa. Alkuun se toimi verkostona sekä

Vihreä liitto – mikä se on?

Vihreä liitto on poliittinen puolue jonka juuret kantavat 1980 – luvulle asti. Toiminta sai alkunsa ympäristöaktivistien, vammaisjärjestöjen edustajien, feministien ja vaihtoehtokulttuurien ihmisten yhdistäessä voimansa. Virallinen rekisteröinti yhdistykseksi tehtiin vuonna 1987 ja puolueeksi vuotta myöhemmin. Kannatukseltaan vihreät ovat